Studia – licencjackie, inżynierskie – techniczne, magisterskie, MBA, podyplomowe i doktoranckie

Studia wyższe charakteryzują się przede wszystkim ogromną ilością ofert edukacyjnych i programów nauczania. W Polsce zarejestrowanych jest najwięcej uczelni w skali całej Europy. Studia oferują zarówno podmioty publiczne – uczelnie państwowe, jak i niepubliczne – uczelnie prywatne. Główny podział studiów w Polsce to przede wszystkim stopnie nauczania. Wyróżnia się w polskim systemie kształcenia wyższego następujące stopnie: I stopień – studia licencjackie lub inżynierskie – techniczne, II stopień – studia magisterskie. Obok studiów I i II stopnia nadal dostępne są studia magisterskie jednolite (5 letnie). Uzupełnieniem dla wspomnianych stopni są studia III stopnia – doktoranckie oraz studia MBA i podyplomowe. Poza kształceniem regulowanym przez ustawę prawo o szkolnictwie wyższym uczelnie oferują kursy językowe, szkolenia dla osób indywidualnych i firm.

System studiów pozwala na dużą elastyczność. Każdy stopień studiów dostępny jest w dwóch trybach nauczania. Studia stacjonarne to studia, których program realizowany jest w trybie dziennym – zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w ramach ustalonego programu nauczania. Studia niestacjonarne to studia, w trakcie których zajęcia prowadzone są w trybie popołudniowym lub zaocznym – zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele. Dwa tryby studiów: stacjonarny i niestacjonarny oferowane są zarówno na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich jak i doktoranckich czy MBA. Wyjątek stanowią studia podyplomowe, które oferowane są wyłącznie w trybie niestacjonarnym – sobota i niedziela.

Studia – aktualne informacje

Sięgnij po aktualną informację w jednym z tematycznych serwisów informacyjnych:

UczelnieStudia

Studia podyplomoweStudia doktoranckie

Badania naukoweLosy absolwentów

Dni otwarteKierunki studiów

Studia inżynierskieStudia licencjackie

Studia magisterskieStudia MBA

KursySzkolenia

Konferencje naukoweEksperci

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 − 2 =

*